PEGI-administratorer

NICAM

Nederlands institutt for klassifisering av Audiovisuelle medier er en av de to uavhengige organer som forvalter systemet på vegne av PEGI. NICAMs oppgaver omfatter kontroll av PEGI 3- og 7-spillkriterier, opplæring, programmering, arkivering av PEGI-spill og utstede PEGI-lisenser.

For mer informasjon: 
nicam.nl

VSC Klassifiseringsråd

VSC Klassifiseringsråd er et lovbestemt organ med ansvar for aldersgrensen for videospill i Storbritannia. Som administrator av PEGIs aldersmerkingssystem kontrollerer de spill med PEGI-kriterier for 12-, 16- og 18-merking. VSC Klassifiseringsrådet ble etablert som en non-profitt-organisasjon for å utvikle og overvåke et praksiskodeks utformet for å fremme høye standarder innen video- og dataspillbransjer. VSC Klassiseringsråd-medlemskapet dekker alle deler av virksomheten, og representerer på detaljsiden mer enn 2000 utsalgssteder over hele Storbritannia.

For mer informasjon: videostandards.org.uk/ratingboard/