PEGI-komiteer

PEGI-STYRET

PEGI-styret er kjernen i PEGI-organisasjonen. Administrerende direktør er med veiledning fra styret ansvarlig for dag-til-dag aktiviteter i PEGI. Styret består av representanter for brukere av PEGI (spillutgivere og utviklere), PEGI-gatekeepere (produsenter av spillkonsoller) og PEGI-promotere (nasjonale handelsforeninger) pluss representanter fra PEGI-Rådet og PEGI Ekspert-Gruppen. Dette styret sikrer at det er riktig tilsyn og opprettholder samtidig PEGIs selvregulerende styrke.

PEGI-Rådet

Med bruken av PEGI i mer enn 35 land er det viktig at systemet er på bølgelengde med den sosiale, politiske og juridiske utviklingen i hele regionen. Rådet er ansvarlig for å gi anbefalinger, slik at nasjonal så vel som europeisk utvikling kommuniseres og gjenspeiles i PEGI-systemet og dets atferdskodeks. Rådet gir landene som anvender PEGI en stemme. Like viktig er det at myndighetene i PEGI-landene holder seg à jour med og er involvert i PEGI. Rådet sikrer denne toveis informasjonsflyten: medlemmer av rådet er i hovedsak rekruttert fra myndighetene i PEGI-land, jobber som embetsmenn, mediaspesialister, psykologer og juridiske rådgivere bevandret i beskyttelse av mindreårige i Europa.

Medlemmer av PEGI-Rådet i 2021:

Naam Organisation Country
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

PEGI EKSPERT-GRUPPEN

Med rådets fokus på landets representasjon opprettholder PEGI også et nettverk av tekniske eksperter som har vært en viktig rådgivningskilde for PEGI gjennom årene. PEGI Ekspert-Gruppen involverer spesialister og akademikere innen media, psykologi, klassifisering, juridiske spørsmål, teknologi, den elektroniske verden, etc. De gir rådgivning til PEGI ved å vurdere den teknologiske og innholdsmessige utviklingen som er anbefalt av PEGI-Rådet, PEGI-styret eller gjennom omstendigheter avdekket av klagebehandlingen.

Medlemmer av PEGI Ekspert-Gruppen i 2021:

Name Organisation Country
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

PEGI-KLAGENEMNDA

Klagenemnda består av en gruppe av uavhengige eksperter innen beskyttelse av mindreårige fra forskjellige europeiske land. Dersom en klage mottas fra en forbruker eller utgiver angående en spill-klassifisering og ingen tilfredsstillende løsning kan nås med PEGI-administratoren gjennom diskusjon, forklaring eller forhandling, kan personen som klager formelt be klagenemnda om å megle. Tre styremedlemmer vil så innkalle, høre klagen og bestemme seg for en avgjørelse. Utgivere som bruker PEGI-systemet er bundet av vedtak forelagt av Klagenemnda. Derfor er de forpliktet til å utføre de eventuelle korrigerende tiltak som kreves, og i tilfeller av manglende overholdelse tillegge sanksjoner etter de bestemte reglene.

Medlemmer av PEGI-Klagenemnda i 2021:

Name Organisation Country
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

PEGI-LOVUTVALG

Siden PEGI er et frivillig system, går det sammen med, og er underordnet, eksisterende nasjonale lover, enten de forbyr visse typer innhold eller etablerer obligatoriske klassifiseringssystemer. Lovutvalgets rolle er å gi råd til PEGI om eventuelle endringer i nasjonal lovgivning, innen deltagerlandene, som kan ha en innvirkning på det frivillige aldersklassifiseringssystemet.

PEGI HÅNDHEVELSESUTVALG
Håndhevelsesutvalget har ansvaret for håndheving av bestemmelsene i PEGI-Atferdskodekset, herunder eventuelle konklusjoner fra Klagenemnda. Håndhevelsesutvalget består av ti medlemmer, hvorav fem er utgivere og fem er valgt av PEGI-Rådet.