PEGI Online

PEGI Online

Siden 2003 har PEGI-systemet gitt foreldre i Europe detaljerte anbefalinger om egnetheten av spillinnhold for unge mennesker. PEGI gir pålitelig informasjon som er lett å forstå i form av aldersmerking og innholdsbeskrivelser på spillemballasjen og digitale butikksvinduer, som hjelper folk med å ta informerte kjøpsbeslutninger. 

PEGI Online er en utvidelse til PEGI-systemet. Det er helt enkelt et sikkerhetssertifikat med det formål å gi bedre beskyttelse mot uegnet spillinnhold og hjelpe foreldre med å forstå risiko- og skadepotensiale innenfor dette miljøet. 

PEGI Online er basert på fire hjørnesteiner:

  • PEGI Online Sikkershetskodeks (POSC)-bestemmelser som er en del av PEGI-Atferdskodeks
  • PEGI Online-logoen som kan vises på nettsteder som oppfyller bestemmelsene i POSC
  • PEGI-nettsted med informasjon for ansøkere og for offentligheten
  • en selvstendig administrasjon, rådgivning og prosess for konfliktløsning

Lisensen til å vise PEGI Online-logoen gis til enhver online gameplay-tjenesteleverandør som oppfyller kravene fastsatt i PEGI Online sikkerhetskodekset (POSC). Disse kravene omfatter plikten til å holde nettsiden fri for ulovlig og støtende innhold produsert av brukere og eventuelle uønskede lenker, samt tiltak for å beskytte unge mennesker og deres privatliv når de engasjerer seg i online-spill. 

Hvis spill-nettsteder har PEGI Online-logoen, blir foreldre informert om at spillet eller nettsiden det gjelder er under kontroll av en operatør som bruker beste praksis for å beskytte unge mennesker.