PEGI Online

PEGI Online

Od 2003 r. system PEGI oferuje rodzicom w całej Europie szczegółowe zalecenia dotyczące dostosowania treści gry do wieku młodych graczy. PEGI oferuje wiarygodne, łatwe do zrozumienia informacje w formie oznaczeń ratingu wiekowego i opisów treści na opakowaniu gry i w cyfrowych punktach sprzedaży, pomagając w dokonaniu świadomych decyzji o zakupie. 

PEGI Online to rozszerzenie systemu PEGI. To przede wszystkim certyfikat bezpieczeństwa mający na celu zagwarantowanie lepszej ochrony przed nieodpowiednią treścią gry i udzielenie rodzicom pomocy w zrozumieniu ryzyka i potencjalnych szkód w tym środowisku. 

PEGI Online opiera się na czterech kluczowych elementach:

  • Kodeksie bezpieczeństwa w internecie PEGI (ang. PEGI Online Safety Code, POSC), który stanowi część Kodeksu Postępowania PEGI,
  • logo internetowego PEGI (ang. PEGI Online Logo), które może być zamieszczane w witrynach, które spełniają wymogi POSC,
  • witrynie PEGI z informacjami dla wnioskodawców i ogółu użytkowników,
  • niezależnej administracji, poradach i procesach rozwiązywania sporów.

Licencję na zamieszczanie logo internetowego PEGI otrzymuje każdy serwis gier internetowych, który spełnia wymogi ustanowione w Kodeksie bezpieczeństwa w internecie PEGI (POSC). Wymogi te obejmują zakaz umieszczania w witrynie nielegalnych lub obraźliwych treści utworzonych przez użytkowników i niepożądanych łączy, a także środki ochrony młodzieży i ich prywatności w momencie rozpoczynania gry w internecie. 

Jeżeli witryny z grami zamieszczają logo internetowe PEGI, rodzice uzyskują informację, że dana gra lub witryna internetowa podlega kontroli operatora, który dba o stosowanie najlepszych praktyk w celu ochrony młodzieży.