Komitety PEGI

ZARZĄD PEGI

Zarząd PEGI to główny element struktury organizacyjnej PEGI. Dyrektor zarządzający jest odpowiedzialny za codzienną działalność PEGI zgodnie z zaleceniami Zarządu. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele użytkowników PEGI (wydawcy i twórcy gier), pośredników PEGI (producenci konsoli do gier) i propagatorów PEGI (krajowe stowarzyszenia handlowe), a także przedstawicieli Rady PEGI i Grupy Ekspertów PEGI. Struktura Zarządu zapewnia odpowiedni nadzór przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności samoregulacyjnej PEGI.

RADA PEGI

Jako że system PEGI jest używany w ponad 35 krajach, należy zadbać o to, aby odzwierciedlał zmiany społeczne, polityczne i prawne w całym regionie. Rada jest odpowiedzialna za wydawanie zaleceń, tak aby rozwój sytuacji na szczeblu krajowym i europejskim znalazł odzwierciedlenie w systemie PEGI i Kodeksie Postępowania spółki. Rada jest otwarta na opinie krajów używających systemu PEGI. Równe znaczenie ma fakt, że władze w krajach, w których system PEGI jest stosowany, mają aktualne informacje i są zaangażowane w działalność PEGI. Rada zapewnia dwukierunkowy przepływ informacji: członkowie Rady wywodzą się przede wszystkim z organów w krajach stosujących system PEGI, pracują jako urzędnicy, specjaliści w dziedzinie mediów, psycholodzy i doradcy prawni zaangażowani w ochronę osób niepełnoletnich w Europie.

Członkowie Rady PEGI w 2021 r.:

Nazwisko Organizacja Kraj
Antonio Xavier (przewodniczący) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium


GRUPA EKSPERTÓW PEGI

W Radzie nacisk położony jest na przedstawicieli krajowych. PEGI utrzymuje też sieć ekspertów technicznych, którzy przez lata stanowili ważne źródło porad dla firmy. Grupa Ekspertów PEGI obejmuje specjalistów i pracowników akademickich w dziedzinach mediów, psychologii, klasyfikacji, kwestii prawnych, technologii, środowiska internetowego itp. Doradzają oni firmie, oceniając stan technologiczny i kwestie związane z treścią na podstawie rekomendacji Rady PEGI, Zarządu PEGI lub w wyniku okoliczności ujawnionych w ramach procedury skargi.

Członkowie Grupy Ekspertów PEGI w 2021 r.:

Nazwisko Organizacja Kraj
Jeffrey Goldstein (przewodniczący) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark


KOMISJA DS. ZAŻALEŃ PEGI

Komisja ds. zażaleń składa się z niezależnych ekspertów w dziedzinie ochrony osób niepełnoletnich z różnych krajów europejskich. W przypadku otrzymania skargi od konsumenta lub wydawcy w sprawie oceny gry lub braku satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sprawy przez administratora PEGI na podstawie rozmów, wyjaśnień lub negocjacji istnieje możliwość złożenia formalnego wniosku o mediację do Komisji ds. zażaleń. Trzech członków Komisji zbiera się, aby wysłuchać skargi i podjąć decyzję w sprawie orzeczenia. Decyzja Komisji ds. zażaleń jest wiążąca dla wydawców stosujących system PEGI. W konsekwencji są oni zobowiązani do podjęcia wymaganych działań naprawczych, a w przypadku niezastosowania się do decyzji podlegają karom przewidzianym w kodeksie.

Członkowie Komisji ds. zażaleń PEGI w 2021 r.:

Nazwisko Organizacja Kraj
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

 

KOMISJA PRAWNA PEGI

Ponieważ system PEGI jest dobrowolny, działa w powiązaniu z istniejącymi przepisami prawa krajowego i podlega im w przypadku, gdy przewidziano w nich zakaz dotyczący niektórych treści lub wprowadzono obowiązkowy system oceny. Zadaniem Komisji Prawnej jest doradzanie PEGI w kwestii wszelkich zmian prawa krajowego w krajach stosujących system, które mogłyby mieć wpływ na dobrowolny system ratingu wiekowego.

KOMISJA WYKONAWCZA PEGI

Komisja Wykonawcza jest odpowiedzialna za egzekwowanie postanowień Kodeksu Postępowania PEGI, w tym wszelkich wniosków Komisji ds. zażaleń. Komisja Wykonawcza składa się z dziesięciu członków: pięciu wydawców i pięciu przedstawicieli Rady PEGI.