Kontaktujte nás

Cieľom PEGI je poskytnúť vám informácie o vekovej vhodnosti a obsahu videohier. Sektor videohier sa neustále vyvíja, preto sa musí stále vyvíjať aj systém PEGI, aby zostal relevantný. Vážime si vaše pripomienky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa systému hodnotenia alebo hodnotení poskytnutých pre konkrétne videohry

Pamätajte na to, že nemôžeme odpovedať na otázky súvisiace s hrateľnosťou alebo inými technickými aspektmi videohier. V prípade tohto typu žiadosti sa obráťte na vydavateľa videohry.