Ako hodnotíme hry

PEGI používa na stanovenie vekového hodnotenia videohry jediný súbor kritérií, existujú však dva rôzne postupy hodnotenia, ktoré sú prispôsobené potrebám rôznych obchodných modelov.

Použitie tradičnej metódy overovania pred vydaním:

Mnoho konzolových a PC hier sa stále vydáva ako fyzický produkt a predáva prostredníctvom maloobchodných predajcov. Aby sa zaistilo, že bude na obale hier vždy uvedená správna klasifikácia veku, je dôležitý priamočiary postup:

  1. Pred vydaním vydavatelia vyplnia formulár na posúdenie obsahu pre každú verziu svojho produktu. Tento dotazník sa zaoberá obsahom produktu a skúma možnú prítomnosť násilia, sexu, nadávok a iného audiovizuálneho obsahu, ktorý sa môže považovať za nevhodný pre všetky vekové kategórie.
  2. Na základe odpovedí od vydavateľa, on-line systém hodnotenia spoločnosti PEGI automaticky určí dočasné vekové hodnotenie s popismi obsahu.
  3. Správcovia systému PEGI dostanú hru od vydavateľa a starostlivo prehodnotia predbežné vekové hodnotenie. NICAM sa stará o hry s hodnotením 3 a 7, zatiaľ čo hodnotiaca rada VSC posudzuje hodnotenia 12, 16 a 18.
  4. V závislosti od posúdenia správcovia schvaľujú alebo menia predbežné hodnotenie a spoločnosť PEGI poskytuje vydavateľovi licenciu na používanie ikony vekového hodnotenia a príslušného popisu(-ov) obsahu.
  5. Vydavateľ je teraz oprávnený reprodukovať príslušné logo vekového hodnotenia a popis(-y) obsahu na obale alebo na digitálnom predajnom mieste v súlade s usmerneniami o označovaní PEGI a kódexom správania PEGI.

Táto tradičná metóda nie je vôbec uskutočniteľná pre čisto digitálne obchody, ktoré na dennej báze uvádzajú na trh tisíce nových produktov (a ešte viac produktov sa aktualizuje alebo mení). V IARC sa našlo rýchlejšie a rozšíriteľnejšie riešenie s možnosťou rýchlej reakcie na zmeny alebo chyby:

Použitie overovania digitálnych produktov po uvoľnení:

IARC logo

Každý deň sa v digitálnych obchodoch vydávajú tisícky nových hier a aplikácií pre smartfóny, tablety, počítače alebo konzoly. IARC, koalícia hodnotiacich orgánov z Európy, Austrálie, Brazílie, Severnej Ameriky a Južnej Kórey, má za cieľ poskytnúť riešenie pre tento globalizovaný trh digitálnych hier (stiahnutý obsah, aplikácie ako aj hry založené na prehliadači).

Namiesto potreby spravovania vlastných hodnotiacich systémov môžu obchody a platformy používať zavedené štandardy pri dodržiavaní požiadaviek na klasifikáciu obsahu, ktoré sú v niektorých krajinách poverené zákonom. Vývojári sú oslobodení od potreby prechádzania viacerými procesmi, aby získali hodnotenie pre rôzne územia a obchody. A spotrebiteľom je prezentovaný konzistentne používaný súbor známych a dôveryhodných hodnotení, ktoré odrážajú ich miestnu a zreteľnú citlivosť týkajúcu sa obsahu a vekovej primeranosti.

Z hľadiska metodológie je IARC navrhnutý ako flexibilnejší a prispôsobený postup, ktorý dokáže zvládnuť veľký počet nových aplikácií a aktualizovaných aplikácií:

1. Vydavateľ predloží hru alebo aplikáciu do obchodu na digitálne vydanie. Neoddeliteľnou súčasťou tohto postupu predkladania je potreba vlastníka vyplniť dotazník IARC, ktorý je samostatným súborom otázok týkajúcich sa obsahu a interaktívnych prvkov produktu. Dotazník spája kritériá klasifikácie zúčastnených hodnotiacich rád.

2. Po vyplnení dotazníka vydavateľ bezodkladne získa licenciu s vekovým hodnotením zúčastnených hodnotiacich rád. Klasifikačný proces je bezplatný. Hneď po uvoľnení hry alebo aplikácie bude príslušná veková kategória zobrazená v obchode.

3. Správcovia z hodnotiacich rád IARC pracujú spoločne, aby skontrolovali robustný prierez všetkými klasifikáciami. Na zaistenie správneho uplatnenia vekových kategórií sa používajú rôzne metódy vrátane vyhľadávania kľúčových slov, kontrol najsťahovanejších aplikácií, žiadostí vydavateľov a spotrebiteľov a ďalších. V prípade chyby je možné veľmi rýchlo zmeniť nesprávne vekové hodnotenie