Správcovia PEGI

NICAM

Holandský inštitút pre klasifikáciu audiovizuálnych médií je jedným z dvoch nezávislých orgánov, ktoré spravujú systém v mene spoločnosti PEGI. Úlohy NICAM zahŕňajú kontrolu hier PEGI 3 a 7 oproti kritériám, školeniam programátorov, archivácii hier PEGI a vydávaniu licencií PEGI.

Ďalšie informácie nájdete na: 
nicam.nl

Hodnotiaca rada VSC

Hodnotiaca rada VSC je štatutárnym orgánom zodpovedným za vekové hodnotenie videohier v Spojenom kráľovstve. Ako správca systému hodnotenia PEGI kontrolujú hry s kritériami 12, 16 a 18 oproti kritériám PEGI. Hodnotiaca rada VSC bola založená ako nezisková organizácia, ktorá vyvíja a dohliada na kódex postupov určený na podporu vysokých štandardov v oblasti videohier a počítačových hier. Členstvo v Hodnotiacej rade VSC pokrýva všetky odvetvia podnikania a na maloobchodnej úrovni predstavuje viac ako 2000 maloobchodných predajní po celom Spojenom kráľovstve.

Ďalšie informácie nájdete na: videostandards.org.uk/ratingboard/