OZNAČENIA VEKU PEGI

Hodnotenia veku sú systémy, ktoré zabezpečujú, že zábavný obsah, napríklad hry, ale aj filmy, televízne relácie alebo mobilné aplikácie, je jasne označený odporúčaním minimálneho veku na základe ich obsahu. Tieto hodnotenia veku slúžia ako usmernenie pre spotrebiteľov, najmä pre rodičov, aby im pomohli pri rozhodovaní o tom, či majú dieťaťu kúpiť konkrétny výrobok.

Videohry sa tešia veľmi rozmanitej skupine hráčov po celej Európe. Deti aj dospelí, muži aj ženy, pravidelne hrajú hry buď na špeciálnej hernej konzole, osobnom počítači alebo na mobilnom zariadení, ako je smartfón alebo tablet.

Zatiaľ čo väčšina hier je vhodná pre hráčov všetkých vekových kategórií, iné sú vhodné iba pre staršie deti a mladých teenagerov. Špecifická časť hier na trhu obsahuje obsah, ktorý je vhodný len pre dospelých.

Hodnotenie PEGI zohľadňuje vekovú vhodnosť hry, nie úroveň obtiažnosti. Hra PEGI 3 neobsahuje žiadny nevhodný obsah, ale niekedy môže byť príliš ťažká, aby ju zvládli mladšie deti. Naopak, existujú hry PEGI 18, ktoré sa hrajú veľmi ľahko, ale obsahujú prvky, pre ktoré sú nevhodné pre mladšie publikum.

PEGI sa používa a uznáva v celej Európe a má nadšenú podporu Európskej komisie. Považuje sa za model európskej harmonizácie v oblasti ochrany detí.