Organizácia PEGI

Systém hodnotenia veku Pan-European Game Information (PEGI) bol založený s cieľom pomôcť európskym rodičom prijímať informované rozhodnutia pri kúpe počítačových hier. Bol uvedený na jar 2003 a nahradil niekoľko národných systémov hodnotenia veku jediným systémom, ktorý sa v súčasnosti používa vo väčšine európskych krajín – vo viac ako 35 krajinách (Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Slovensko, Slovinsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo).

Systém je podporovaný najväčšími výrobcami konzol vrátane Sony, Microsoft a Nintendo, ako aj vydavateľmi a vývojármi interaktívnych hier v celej Európe. Systém hodnotenia veku bol vyvinutý Európskou interaktívnou softvérovou federáciou (ISFE).

Každodenné riadenie, dohľad a vývoj systému PEGI boli odovzdané spoločnosti PEGI s.a., nezávislej neziskovej spoločnosti so sociálnym účelom založenej podľa belgického práva. Na základe rozsiahlych skúseností sa PEGI riadi prostredníctvom viacerých rád a výborov, ako sa uvádza v článku 12 kódexu správania PEGI.