Štatistika hodnotenia PEGI

Do tejto štatistiky sú zahrnuté všetky hodnotenia PEGI, ktoré boli vydané pomocou klasického postupu hodnotenia PEGI pred uvoľnením, ktorý sa uplatňuje: 
- na všetky hry vydané na disku alebo kazetách pre konzoly spoločnosti Microsoft, Nintendo a Sony a PC,
- na všetky hry, ktoré boli digitálne vydané pre zariadenia spoločnosti Microsoft a spoločnosti Sony (vrátane smartfónov a tabletov),
- na množstvo hier digitálne vydaných pre PC.

Mnoho digitálne stiahnuteľných hier má hodnotenie PEGI pomocou iného postupu: používajú systém IARC. Príklady: Nintendo eShop, obchod Google Play a obchod Oculus VR Store. Tieto vekové klasifikácie nemôžu byť z technických dôvodov zahrnuté do nižšie uvedených štatistických údajov.

1. Počet hodnotených produktov podľa vekových kategórií do konca roka 2020

stats

2. Počet produktov na popis obsahu

stats

*Note- The IGP Descriptor is not linked to an Age Rating