PEGI organizacija

Panevropski sistem ocenjivanja dozvoljene starosti za igru (PEGI) uspostavljen je kako bi pomogao roditeljima u Evropi da donesu informisane odluke o kupovini računarskih igara. Pokrenut je u proleće 2003. godine i zamenio je niz nacionalnih sistema ocenjivanja za prikladnu starosnu kategoriju uz jedinstveni sistem koji se sada koristi u većem delu Evrope, u više od 35 zemalja (Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Izrael, Italija, Kosovo, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Moldavija, Crna Gora, Holandija, Norveška, Slovačka, Slovenija, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo).

Sistem podržavaju veliki proizvođači konzola, uključujući Sony, Microsoft i Nintendo, kao i izdavači i programeri interaktivnih igara širom Evrope. Sistem starosnog rejtinga razvila je Evropska federacija za interaktivni softver (ISFE).

Svakodnevno upravljanje, nadzor i razvoj PEGI sistema predati su PEGI s.a, nezavisnoj, neprofitnoj kompaniji sa društvenom svrhom utvrđenom prema belgijskim zakonima. Oslanjajući se na veliko iskustvo, PEGI se upravlja kroz brojne odbore i odbore kako je predviđeno članom 12 Kodeksa ponašanja PEGI.