Kontakta oss

PEGI strävar efter att förse dig med information om ålderslämplighet och innehåll i datorspel. Datorspelssektorn är under ständig utveckling, och därför måste PEGI fortsätta utvecklas för att hålla sig relevant. Vi värdesätter dina kommentarer, frågor och klagomål på märkningssystemet eller på märkningar som tillämpats på specifika datorspel

Tänk på att vi inte kan svara på frågor som hänvisar till spelbarheten eller andra tekniska aspekter hos datorspel. För den typen av begäran hänvisar vi dig till datorspelets utgivare.