Vad innebär åldersmärkningar

Åldersmärkningar är system som används för att säkerställa att underhållningsinnehåll, till exempel spel men även filmer, tv-program och mobila applikationer, är tydligt märkta med en rekommenderad minimiålder baserat på deras innehåll. Dessa åldersmärkningar tillhandahåller vägledning till konsumenter, i synnerhet föräldrar, för att hjälpa dem att avgöra om de ska köpa en viss produkt till ett barn eller inte.

Datorspel är något som en mycket heterogen grupp av människor över hela Europa ägnar tid åt. Både vuxna och barn, män och kvinnor, spelar regelbundet, antingen på en dedikerad spelkonsol, en persondator eller en mobil enhet som en smarttelefon eller surfplatta.

Även om de flesta spel lämpar sig för alla åldrar är andra endast lämpliga för äldre barn och unga tonåringar. En specifik andel av spelen på marknaden innefattar innehåll som endast är lämpligt för en vuxen publik.

PEGI:s åldersmärkningar mäter ålderslämpligheten på ett spel, inte dess svårighetsgrad. Ett spel som är märkt PEGI 3 kommer inte att ha något olämpligt innehåll, men kan ibland vara för svårt att ta sig igenom för yngre barn. Å andra sidan finns det spel med märkningen PEGI 18 som är mycket lätta att spela, men som innehåller element som gör dem olämpliga för en yngre publik.

PEGI är erkänt och används över hela Europa och stöds helhjärtat av Europeiska kommissionen. Det anses vara en modell för europeisk harmonisering vad beträffar skydd av barn.