PEGI Online

PEGI Online

Sedan 2003 har PEGI-systemet tillhandahållit föräldrar i Europa med detaljerade rekommendationer rörande lämpligheten av spelinnehåll för unga personer. PEGI erbjuder pålitlig information som är lätt att förstå i form av åldersmärkningar och innehållsbeskrivningar på spelförpackningar och i digitala butiker, vilket hjälper människor att fatta informerade inköpsbeslut. 

PEGI Online är en utvidgning av PEGI-systemet. I grund och botten är detta ett säkerhetsintyg med ändamålet att tillhandahålla bättre skydd mot olämpligt spelinnehåll och hjälpa föräldrar att förstå riskerna och möjligheten för skada inom denna miljö. 

PEGI Online är uppbyggd på fyra hörnstenar:

  • bestämmelserna i PEGI Onlines säkerhetskod (POSC), vilken ingår i PEGI:s uppförandekod
  • logotypen för PEGI Online, vilken kan visas på webbplatser som uppfyller bestämmelserna i POSC
  • PEGI:s webbplats med information för ansökande och allmänheten
  • en oberoende procedur för administration, rådgivning och tvistlösning

Licensen för att visa PEGI Online-logotypen ges till alla onlineleverantörer av spel som uppfyller kraven i PEGI Onlines säkerhetskod (POSC). Dessa krav inkluderar skyldigheten att hålla webbplatsen fri från olagligt och stötande innehåll som skapats av användare och oönskade länkar, samt åtgärder för skyddet av unga personer och deras sekretess när de deltar i spel online. 

Om spelwebbplatser är försedda med PEGI Online-logotypen informeras föräldrar om att spelet eller webbplatsen i fråga kontrolleras av en operatör som bryr sig om att tillämpa bästa praxis för att skydda unga människor.