PEGI Onlines säkerhetskod

PEGI Onlines säkerhetskod (POSC) är en uppsättning av bestämmelser som är integrerade iPEGI:s uppförandekod för att främja en miniminivå av skydd för unga personer i onlinespelsmiljöer. Företag som ansöker om det här intyget för sina spel förbinder sig att förbjuda olämpligt material från sin webbplats och att säkerställa att användarna visar upp ett lämpligt beteende. När de har registrerat spelet i fråga i PEGI-systemet kommer de att ges behörighet att visa PEGI Online-logotypen.

De huvudsakliga bestämmelserna är:


En konsekvent sekretesspolicy
Alla licensinnehavare av PEGI Online som samlar in personlig information från prenumeranter ska upprätthålla en effektiv och konsekvent sekretesspolicy i enlighet med Europeiska unionens dataskyddslagar och nationella dataskyddslagar.

Åldersmärkt spelinnehåll
Det går endast att ansöka om PEGI Online-intyg för spelinnehåll som har blivit korrekt klassificerat under PEGI-systemet.

Lämpliga rapporteringsmetoder
Lämpliga metoder ska vara på plats så att spelare kan rapportera närvaron av oönskat innehåll på alla relaterade onlinemiljöer.

Borttagning av olämpligt innehåll
Licenshållare ska efter bästa förmåga se till att onlinetjänster under deras kontroll hålls fria från innehåll som är olagligt, stötande, rasistiskt, förnedrande, korrumperande, hotfullt, obscent eller som permanent kan skada unga personers utveckling.

Community-standarder för onlineprenumeranter
Licensinnehavare av PEGI Online ska förhindra prenumeranter från att introducera innehåll eller uppvisa onlinebeteende som är olagligt, stötande, rasistiskt, förnedrande, korrumperande, hotfullt, obscent eller som permanent kan skada unga personers utveckling.

En ansvarsfull reklampolicy
  • all reklam ska korrekt avspegla karaktären och innehållet av produkten som representeras och, där så är praktiskt genomförbart, den åldersmärkning som fastställts
  • all reklam ska skapas med en ansvarskänsla gentemot allmänheten
  • ingen reklam ska innefatta innehåll som sannolikt kommer att orsaka allvarlig eller utspridd anstöt
  • reklam för produkter som märkts som 16+ eller 18+ ska inte inriktas specifikt mot yngre personer
  • tillhörande eller separata produkter som säljs eller marknadsförs i samband med en kärnprodukt måste vara lämpliga för den målgrupp för vilken kärnprodukten är avsedd
  • licensinnehavare bör informera allmänheten genom ett allmänt uttalande om förekomsten av sponsring och/eller förekomsten av ”produktplaceringar” som är kopplade till en onlinetjänst