Εργαλεία γονικού ελέγχου

Όλες οι κονσόλες παιχνιδιών, οι συσκευές χειρός και τα λειτουργικά συστήματα για PC και Mac διαθέτουν συστήματα γονικού ελέγχου, τα οποία δίνουν στους γονείς τη δυνατότητα να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια των παιδιών τους στο διαδίκτυο σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους. Με αυτά τα εργαλεία ελέγχου, οι γονείς μπορούν:
- να επιλέγουν ποια παιχνίδια επιτρέπεται να παίζουν τα παιδιά (με βάση τις ηλικιακές διαβαθμίσεις PEGI)
 - να ελέγχουν και να παρακολουθούν τη χρήση των ψηφιακών αγορών
 - να περιορίζουν την πρόσβαση στην περιήγηση στο διαδίκτυο, με την εφαρμογή κάποιου φίλτρου
 - να ελέγχουν το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα παιδιά μπορούν να παίζουν παιχνίδια
 - να ελέγχουν το επίπεδο διαδικτυακής αλληλεπίδρασης (chat) και ανταλλαγής δεδομένων (μηνύματα κειμένου, περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη)

Κονσόλες
Συσκευές χειρός
Smartphone και tablet

Περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων και οδηγούς βίντεο, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του VSC Rating Board.