PEGI:s administratörer

NICAM

NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media) är en av två oberoende organ som administrerar systemet å PEGI:s vägnar. NICAM:s uppgifter innefattar att kontrollera spel märkta med PEGI 3 och 7 gentemot kriterierna, utbilda programmerare, arkivera PEGI-spel och teckna PEGI-licenser.

Mer information finns på: 
nicam.nl

VSC Rating Board

VSC Rating Board är det lagstadgade organ som ansvarar för åldersmärkning på datorspel i Storbritannien. Som administratör för PEGI-märkningssystemet kontrollerar VSC spel med märkningarna 12, 16 och 18 mot PEGI:s kriterier. VSC Rating Board etablerades som ett icke-vinstdrivande organ som ska utveckla och övervaka förfaranderegler som ska främja höga standarder inom datorspelsbranschen. Medlemskap i VSC Rating Board täcker alla sektorer inom verksamheten och representerar mer än 2 000 butiker inom detaljhandeln i Storbritannien.

Mer information finns på: videostandards.org.uk/ratingboard