Jak klasyfikujemy gry

PEGI stosuje jednolity zestaw kryteriów w celu ustalenia ratingu wiekowego danej gry wideo, jednak istnieją dwie różne procedury oceniania, które są dostosowane do potrzeb różnych modeli biznesowych:

Tradycyjna metoda weryfikacji przed wprowadzeniem na rynek:

 • wszystkie gry na płycie dla Microsoft Xbox, 
 • wszystkie (pobierane z internetu lub w pudełkach) dla Sony PlayStation,
 • wszystkie gry na płycie lub karcie dla Nintendo Wii U i Nintendo 3DS,
 • większość gier na PC (pobieranych z internetu lub w pudełkach).

Wiele gier na konsole i PC wciąż wprowadza się na rynek jako fizyczne produkty i sprzedaje za pośrednictwem detalistów. Aby zagwarantować prawidłową klasyfikację wiekową tych gier na opakowaniu, należy przeprowadzić obszerną procedurę:

 1. Przed wprowadzeniem gry na rynek wydawcy wypełniają formularz oceny treści oddzielnie dla każdej wersji produktu. Pytania w ankiecie dotyczą treści produktu, ewentualnej obecności przemocy, seksu, wulgaryzmów i innych treści audiowizualnych, które mogą być nieodpowiednie dla różnych przedziałów wiekowych.
 2. Na podstawie odpowiedzi wydawcy internetowy system oceniający PEGI określa proponowany rating wiekowy z deskryptorami treści.
 3. Administratorzy PEGI otrzymują grę od producenta i dokonują dogłębnej weryfikacji tymczasowego ratingu wiekowego. NICAM zajmuje się grami ze znakiem PEGI 3 i 7, natomiast VSC Rating Board dokonuje przeglądu gier ze znakiem PEGI 12, 16 i 18.
 4. W zależności od wyniku administratorzy zatwierdzają lub odrzucają tymczasową ocenę, a PEGI wydaje wydawcy licencję na wykorzystywanie ikony ratingu wiekowego oraz odpowiedniego(ich) deskryptora(ów) treści.
 5. Wykonawca jest uprawniony do powielania odpowiedniego logo ratingu wiekowego i deskryptora(ów) treści na opakowaniu lub w cyfrowym punkcie sprzedaży zgodnie z Wytycznymi PEGI w sprawie znakowania i Kodeksem Postępowania PEGI.

Metoda ta nie sprawdza się w przypadku czysto cyfrowych punktów sprzedaży, które codziennie wprowadzają na rynek tysiące nowych produktów (a nawet więcej, jeżeli uwzględnimy produkty zaktualizowane lub zmienione). Szybsze, bardziej skalowane rozwiązanie z możliwością szybkiej reakcji na zmiany lub błędy powstało w IARC:

To weryfikacja produktów cyfrowych po wprowadzeniu na rynek.

IARC logo

System IARC jest obecnie używany w odniesieniu do:

 • wszystkich gier i aplikacji w sklepie Google Play (na urządzenia z systemem Android, od wiosny 2015 r.),
 • wszystkich gier i aplikacji w Microsoft Windows Store (na komputery osobiste, smartfony i tablety z systemem Windows, od grudnia 2015 r.),
 • wszystkich gier i aplikacji w Nintendo eShop (od grudnia 2015 r.),
 • wszystkich gier i aplikacji w Oculus VR Store (od stycznia 2017 r.),

Codziennie w cyfrowych punktach sprzedaży pojawiają się tysiące nowych gier i aplikacji na smartfony, tablety, komputery osobiste lub konsole. IARC jako koalicja organów ratingowych z Europy, Australii, Brazylii, Ameryki Północnej i Korei Południowej ma na celu stworzenie rozwiązania dla globalnego rynku gier cyfrowych (gier pobieranych, aplikacji oraz gier używanych za pomocą przeglądarki).

Zamiast administrować własnymi systemami ratingowymi, cyfrowe punkty sprzedaży i platformy mogą stosować sprawdzone standardy, o ile przestrzegają wymogów klasyfikacji treści, które są prawnie wiążące w niektórych krajach. Twórcy nie muszą przechodzić różnych procesów w celu uzyskania oceny na różnych obszarach i w różnych punktach sprzedaży. Konsumentom natomiast oferuje się spójnie stosowany zestaw przyjaznych i godnych zaufania ocen, które odzwierciedlają lokalne, odrębne postrzeganie treści i odpowiedniego wieku.

Jeżeli chodzi o metodologię, IARC jest bardziej elastyczną procedurą oferującą indywidualne podejście, która jest dostosowana do dużej liczby nowych aplikacji i aktualizacji:

1. Wydawca udostępnia grę lub aplikację w punkcie sprzedaży do obrotu cyfrowego. Integralną częścią procedury udostępniania jest ankieta IARC, którą wydawca musi uzupełnić. Ankieta stanowi jednolity zestaw pytań na temat treści i interaktywnych elementów produktu. Ankieta obejmuje kryteria klasyfikacji uczestniczących organów ratingowych.

2. Po wypełnieniu ankiety wydawca bezzwłocznie otrzymuje od uczestniczących organów ratingowych licencję z ratingiem wiekowym. Proces klasyfikacji jest bezpłatny. Po wprowadzeniu gry lub aplikacji na rynek odpowiedni rating wiekowy pojawia się w punkcie sprzedaży.

3. Administratorzy organów oceniających IARC wspólnie kontrolują obszerny przekrój wszystkich klasyfikacji. W celu zagwarantowania odpowiedniego stosowania ocen wykorzystuje się szereg rozwiązań taktycznych, w tym wyszukiwanie według słów kluczowych, kontrole najczęściej pobieranych produktów, zapytania do wydawców i konsumentów oraz inne. W razie błędu nieprawidłowy rating wiekowy można szybko zmienić.