Čo znamenajú označenia?

 

PEGI 3

PEGI 3

Obsah hier s hodnotením PEGI 3 sa považuje za vhodný pre všetky vekové skupiny. Hra by nemala obsahovať žiadne zvuky alebo obrázky, ktoré by mohli vystrašiť malé deti. Veľmi mierna forma násilia (v komickom kontexte alebo detskom prostredí) je prijateľná. Nemali by byť prítomné žiadne nadávky.

PEGI 7

PEGI 7

Do tejto kategórie spadá obsah hry so scénami alebo zvukmi, ktoré by mohli mladšie deti vystrašiť. Pri hre s hodnotením PEGI 7 sú prijateľné veľmi mierne formy násilia (implikované, nepresné alebo nerealistické násilie).

PEGI 12

PEGI 12

Do tejto vekovej kategórie spadajú videohry, ktoré ukazujú násilie trochu výraznejšej grafickej povahy voči fantazijným postavám alebo nerealistické násilie voči ľudským postavám. Môžu byť prítomné sexuálne narážky alebo sexuálne postoje, zatiaľ čo akékoľvek nadávky v tejto kategórii musia byť mierne. Môžu byť prítomné hazardné hry, ktoré sa bežne nachádzajú v reálnom živote v kasínach alebo v herniach (napríklad kartové hry, ktoré by sa v skutočnom živote hrali za peniaze).

PEGI 16

PEGI 16

Toto hodnotenie sa uplatňuje, keď sa zobrazenie násilia (alebo sexuálnej aktivity) dostáva do fázy, ktorá vyzerá rovnako, ako by sa očakávalo v skutočnom živote. Použitie nadávok v hrách s hodnotením PEGI 16 môže byť extrémnejšie, zatiaľ čo môžu byť prítomné aj hazardné hry a používanie tabaku, alkoholu alebo nelegálnych drog.

PEGI 18

Klasifikácia pre dospelých sa uplatňuje vtedy, keď úroveň násilia dosiahne štádium, v ktorom sa stáva zobrazením hrubého násilia, očividného úmyselného zabíjania alebo násilia voči bezbranným postavám. Do tejto vekovej kategórie by malo spadať idealizovanie používania nelegálnych drog a explicitná sexuálna aktivita. 

Popisy obsahu PEGI

Violence

Hra obsahuje zobrazenia násilia. Pri hrách s hodnotením PEGI 7 to môže byť len nerealistické alebo nepresné násilie. Hry označené PEGI 12 môžu obsahovať násilie vo fantastickom prostredí alebo nerealistické násilie voči ľudským postavám, zatiaľ čo hry označené PEGI 16 alebo 18 obsahujú omnoho reálnejšie vyzerajúce násilie.

Bad Language

Hra obsahuje nadávky. Tento popis sa nachádza na hrách s hodnotením PEGI 12 (mierne nadávanie), PEGI 16 (napr. sexuálne narážky alebo rúhanie) alebo PEGI 18 (napr. sexuálne narážky alebo rúhanie).

Fear

Tento popis sa môže objaviť v hrách s hodnotením PEGI 7, ak obsahuje obrázky alebo zvuky, ktoré môžu byť pre malé deti hrozivé alebo desivé alebo v hrách s hodnotením PEGI 12 so strašidelnými zvukmi alebo hororovými efektmi (ale bez akéhokoľvek násilného obsahu

Gambling

Hra obsahuje prvky, ktoré podporujú alebo učia hazardné hry. Tieto simulácie hazardných hier sa týkajú hazardných hier, ktoré sa bežne hrajú v kasínach alebo v herniach. Hry s týmto druhom obsahu sú PEGI 12, PEGI 16 alebo PEGI 18.

Sex

Tento popis obsahu môže sprevádzať hodnotenie PEGI 12, ak hra obsahuje sexuálne pózovanie alebo narážky, hodnotenie PEGI 16, ak je prítomná erotická nahota alebo pohlavný styk bez viditeľných genitálií alebo PEGI 18, ak je v hre prítomná explicitná sexuálna aktivita. Ukážky nahoty v nesexuálnom obsahu nevyžadujú špecifické vekové hodnotenie a tento popis nemusí byť potrebný.

Drugs

Hra sa týka alebo zobrazuje používanie nelegálnych drog, alkoholu alebo tabaku. Hry s týmto popisom obsahu sú vždy PEGI 16 alebo PEGI 18.

Discrimination

Hra obsahuje zobrazenia etnických, náboženských, nacionalistických alebo iných stereotypov, ktoré môžu podporovať nenávisť. Tento obsah je vždy obmedzený na hodnotenie PEGI 18 (a pravdepodobne porušuje vnútroštátne trestné zákony).