Tips voor online veiligheid

Spellen online spelen, alleen of tegen anderen, is de standaard geworden, van eenvoudige spellen tot MMO's (massively multiplayer online games), waarbij enorme aantallen spelers tegelijk kunnen deelnemen aan hetzelfde onlinespel. Rond deze online games hebben zich talloze virtuele gemeenschappen gevormd, waarin spelers in contact treden vanwege hun gedeelde interesse in een spel. Dat kan spelers, vooral jongere en kwetsbare spelers, echter blootstellen aan de risico's zoals we die ook kennen uit de sociale normen uit het echte leven  met realtime interactie met onbekende medespelers.

User-generated content (of UGC), inhoud die door spelers is gemaakt, is soms niet geschikt voor jonge kinderen en komt niet altijd overeen met de leeftijdsclassificatie voor een game. Zulke ongepaste inhoud kan best gerapporteerd worden zodat het spelplatform of de uitgever de nodige actie kan ondernemen. In zulke online games gedragen spelers zich niet altijd even netjes: er kan grove of beledigende taal te horen zijn, er kan gepest worden, en spelers kunnen zich onsportief gedragen door vals te spelen of zich agressief te gedragen tegen anderen. Uitgevers van spellen hebben gedragscodes opgesteld zodat zij stappen kunnen nemen tegen zo'n gedrag. Als het voorkomt, is het daarom altijd goed om het te rapporteren via de beschikbare kanalen.

VEILIGHEIDSTIPS VOOR KINDEREN EN JONGEREN

  • Slecht gedrag, grof taalgebruik of valsspelen is NIET okee! Je kunt verhinderen dat andere spelers je contacteren, hen rapporteren bij het spelplatform en/of het aan je ouders zeggen.
  • Vertel het meteen aan je ouders als je iets hoort of ziet waar je je niet goed bij voelt, of dat nu afbeeldingen, videoberichten, geluidsboodschappen of teksten zijn.
  • Geef geen persoonlijke gegevens, zoals je adres, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord of foto's aan anderen, evenmin als eenvoudige zaken zoals je dagelijkse routine, de naam van je school of je hobby's.
  • Spreek nooit af met iemand die je online hebt ontmoet, zonder dat eerst te vragen aan je ouders.

De PEGI-gedragscode bevat een reeks bepalingen om een minimumbescherming te garanderen voor kinderen en jongeren in de wereld van de online games. Bedrijven die de gedragscode ondertekenen, verbinden zich ertoe ongepaste inhoud te verwijderen en ervoor te zorgen dat de gebruikers zich correct gedragen. Dit zijn de belangrijkste bepalingen:

Een coherent privacybeleid

Elke PEGI-licentiehouder die persoonsgegevens verzamelt van gebruikers moet een doeltreffend en coherent privacybeleid toepassen in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gepaste rapporteringsmechanismen

Als spelers de aanwezigheid van ongepaste inhoud in de online omgeving opmerken, moeten zij dit kunnen melden aan de uitgever en/of het spelplatform.

Gemeenschapsnormen voor online gebruikers 

PEGI-licentiehouders zullen hun best doen om te garanderen dat de onlinediensten onder hun controle vrij blijven van illegale, racistische, aanstootgevende, bedreigende en obscene inhoud of inhoud die de ontwikkeling van jongeren permanent schade kan toebrengen.

Een verantwoordelijk reclamebeleid
  • Alle reclame moet nauwgezet de aard en de inhoud van het product in kwestie weergeven, met inbegrip van de toegekende classificatie indien praktisch mogelijk
  • Alle reclame moet met zin voor verantwoordelijkheid tegenover de doelgroep worden gecreëerd
  • Geen enkele reclame mag inhoud bevatten die bijzonder of algemeen aanstootgevend is
  • Reclame voor games die PEGI 16 en PEGI 18 zijn, mag niet specifiek gericht zijn op wie jonger is dan die leeftijd
  • Aanvullende of afzonderlijke producten die worden verkocht of gepromoot voor een bepaald basisproduct, moeten geschikt zijn voor het doelpubliek van het basisproduct
  • Licentiehouders moeten het publiek via een algemene verklaring informeren over de aanwezigheid van sponsoring en/of productplaatsingen voor hun onlinediensten.