Slik aldersmerker vi spill

PEGI bruker et enkelt sett med kriterier for å bestemme aldersgrensen på et dataspill, men det er to ulike klassifiseringssystemer som er tilpasset behovene til forskjellige forretningsmodeller.

Bruk av den tradisjonelle metoden for pre-release-verifikasjon:

  1. Mange konsoller og PC-spill blir fortsatt utgitt som et fysisk produkt og selges via forhandlere. For å sikre at disse spillene alltid viser riktig aldersmerking på esken, er en streng prosedyre avgjørende:
  2. Før utgivelse må hver utgiver fylle ut et innholdsskjema for hver versjon av produktet. Dette spørreskjemaet spør om innholdet i produktet, ser på mulig tilstedeværelse av vold, sex, ufint språk og annet audiovisuelt innhold som kan anses som værende ikke-egnet for alle aldre.
  3. Basert på svarene fra utgiveren, bestemmer PEGIs online-klassifiseringssystem automatisk en midlertidig aldersmerking med innholdsbeskrivelser.
  4. PEGI-administratorer får spillet fra forlaget og gjør deretter en grundig gjennomgang av den midlertidige aldersmerkingen. NICAM tar seg av spillene med merking 3 og 7, mens VSC Klassifiseringsrådet vurderer 12-, 16- og 18-merkingene.
  5. Avhengig av gjennomgangen, godkjenner eller endrer administratorene den midlertidige aldersmerkingen, og PEGI gir en lisens til forlaget til bruk av aldersgrense-ikonet og relevant innholdsbeskrivelse(r).
  6. Utgiveren er nå autorisert til å plassere det aktuelle aldersgrense-ikonet og innholdsbeskrivelse (r) på emballasjen eller på det digitale salgsstedet i samsvar med retningslinjer for PEGI-merking og PEGI-Atferdskodeks.

Denne tradisjonelle måten er ikke praktisk mulig for rent digitale butikker som ser tusenvis av nye produkter på markedet (eller enda flere produkter som blir oppdatert eller endret) på daglig basis. En raskere, mer skalerbar løsning, med mulighet for å reagere raskt på endringer eller feil ble funnet i IARC:

Bruk av post-release-verifikasjon for digitale produkter:

IARC logo

Tusenvis av nye spill og programmer blir utgitt hver dag på digitale butikker for smarttelefoner, nettbrett, PC-er eller konsoller. IARC – en koalisjon av vurderingsinstanser fra Europa, Australia, Brasil, Nord-Amerika og Sør-Korea har som mål å tilby en løsning for dette globaliserte markedet for digitale spill (nedlastinger, apps samt nettleserbaserte spill).

I stedet for å måtte administrere sine egne klassifiseringssystemer, kan digitale butikker og plattformer bruke etablerte standarder, og samtidig etterkomme innholdsklassifiseringskravene som er lovpålagt i visse land. Utviklere slipper for å måtte gå gjennom flere prosesser for å få klassifiseringer for forskjellige områder og digitale butikker. Og forbrukerne blir presentert med et konsistent sett av kjente og pålitelige klassifiseringer som reflekterer deres lokale, distinkte følsomhet om innhold og aldersegnethet.

Når det gjelder metodikk, er IARC utformet som en mer fleksibel og skreddersydd prosedyre som kan takle et stort antall nye apps og app-oppdateringer:

1. En utgiver sender et spill eller en app til en digital butikk for en digital utgivelse. Som en integrert del av utgivelseprosedyren, må utgiveren fylle ut IARC-spørreskjemaet som er et enkelt sett med spørsmål om et produkts innhold og interaktive elementer. Spørreskjemaet kombinerer klassifiseringskriteriene for de deltakende klassifiseringsutvalgene.

2. Når spørreskjemaet er utfylt, mottar utgiveren umiddelbart en lisens med aldersklassifisering fra de deltakende klassifiseringsutvalgene. Klassifiseringsprosessen er kostnadsfri. Så snart spillet eller programmet er utgitt, vises den aktuelle aldersklassifiseringen i det digitale butikksvinduet.

3. Administratorer fra IARC klassifiseringsutvalgene samarbeider om å sjekke en stort utvalg av alle klassifiseringene. En rekke taktikker, inkludert søkeord, top-download-sjekk, utgiver- og forbrukeretterspørsel og annet blir anvendt for å sikre at det er anvendt den korrekte aldersmerkingen. Ved en feil, kan en ukorrekt aldersmerking endres veldig raskt.