Så här sätter vi åldersmärkningar på spel

PEGI använder sig av en enda uppsättning med kriterier för att bestämma åldersmärkningen för ett datorspel, men det finns två olika märkningsprocedurer som är anpassade till behoven hos olika affärsmodeller.

Den traditionella metoden av verifiering innan släppet används med följande spel:

Många konsol- och persondatorspel ges fortfarande ut som en fysisk produkt och säljs via återförsäljare. För att säkerställa att dessa spel alltid har den korrekta åldersmärkningen på förpackningen är en robust procedur avgörande:

  1. Innan spelet släpps fyller utgivarna i ett formulär för innehållsbedömning för varje version av sin produkt. Formuläret frågar om produktens innehåll med fokus på eventuella förekomster av våld, sex, grovt språk och annat bild- och ljudinnehåll som kan betraktas som olämpligt för vissa åldrar.
  2. Baserat på utgivarens svar bestämmer PEGI:s onlineklassificeringssystem automatiskt en preliminär åldersmärkning med tillhörande innehållsbeskrivningar.
  3. PEGI:s administratörer mottager spelet från utgivaren och granskar noggrant den preliminära åldersmärkningen. NICAM ansvarar för spelen som har märkningen 3 och 7, medan VSC Rating Board granskar märkningarna 12, 16 och 18.
  4. Beroende på resultatet av granskningen godkänner eller ändrar administratörerna den preliminära märkningen, och PEGI levererar en licens för användning av åldersmärkningsikonen och det eller de relevanta innehållsbeskrivningarna till utgivaren.
  5. Utgivaren är nu behörig att reproducera den lämpliga åldersmärkningslogotypen och innehållsbeskrivningarna på förpackningen eller på det digitala försäljningsstället i enlighet med PEGI:s märkningsvägledning och uppförandekod.

Denna traditionella metod är inte alls praktiskt genomförbar för uteslutande digitala butiker som dagligen ser tusentals nya produkter släppas på marknaden (och ännu fler produkter som uppdateras eller ändras). Med IARC hittades en snabbare, mer skalbar lösning som gör det möjligt att snabbt agera på ändringar eller fel:

Använda verifiering efter släppet för digitala produkter:

Tusentals nya spel och appar för smarttelefoner, surfplattor, datorer eller konsoler släpps varje dag i digitala butiker. IARC, som är en sammanslutning av märkningsmyndigheter från Europa, Australien, Brasilien, Nordamerika och Sydkorea, strävar efter att tillhandahålla en lösning för den globaliserade marknaden av digitala spel (nedladdningsbara spel, appar samt webbläsarbaserade spel).

Istället för att behöva tillämpa sina egna klassificeringssystem kan butiker och plattformar använda fastställda standarder och samtidigt uppfylla krav för innehållsklassificering som är lagligen fastställda i vissa länder. Utvecklare behöver inte längre gå igenom flera processer för att erhålla märkningar för de olika regionerna och butikerna. Och konsumenterna får se en konsekvent tillämpad uppsättning av igenkännliga och pålitliga märkningar som återspeglar deras lokala och distinkta förhållande till innehåll och ålderslämplighet.

Vad gäller metodiken är IARC utformat som en mer flexibel och skräddarsydd procedur som kan hantera den stora mängden nya appar och appuppdateringar:

1. En utgivare lämnar in ett spel eller en app till en butik för att ge ut det digitalt. Som en integrerad del av inlämningsproceduren måste utgivaren fylla i IARC-frågeformuläret, vilket består av en uppsättning frågor om en produkts innehåll och interaktiva element. Frågeformuläret kombinerar de deltagande märkningsstyrelsernas klassificeringskriterier.

2. När frågeformuläret är ifyllt får utgivaren omedelbart en licens med åldersmärkningar från de deltagande märkningsstyrelserna. Klassificeringsproceduren är kostnadsfri. Så snart spelet eller appen släpps visas den lämpliga åldersmärkningen i butiken.

3. Administratörer från IARC-märkningsstyrelser arbetar tillsammans för att kontrollera ett robust tvärsnitt av alla klassificeringar. En mängd olika taktiker, inklusive sökning efter nyckelord, kontroller av de populäraste nedladdningarna, begäranden från utgivare och konsumenter med mera tillämpas för att säkerställa att åldersmärkningarna tillämpas korrekt. Om ett fel upptäcks kan den felaktiga åldersmärkningen ändras mycket snabbt