Kuidas me mänge hindame

PEGI kasutab videomängu vanusepiirangu määramiseks ühte kriteeriumitepaketti, kuid eri ärimudelite vajaduste jaoks on loodud kaks hindamisprotseduuri.

Traditsioonilist väljaandmiseelset kontrollmeetodit kasutades:

Mitmeid konsoolidele ja arvutitele mõeldud mänge antakse siiani välja füüsiliste toodetena ja müüakse jaemüüjate kaudu. Tagamaks, et nende mängude karpidel on alati kirjas õige vanusepiirang, on jõuline protseduur hädavajalik:

  1. Enne mängu väljaandmist täidavad tootjad iga oma toote versiooni kohta sisu hindamise vormi. See ankeet sisaldab küsimusi toote sisu kohta, otsides võimalikku vägivalda, seksi, roppu keelekasutust ja muud audiovisuaalset sisu, mis ei pruugi igale vanusegrupile sobida.
  2. Vastavalt tootja antud vastustele tuvastab PEGI veebipõhine hindamissüsteem automaatselt esialgse vanusepiirangu ja sisumärgid.
  3. PEGI haldurid saavad tootjalt mängu ja vaatavad esialgse vanusepiirangu põhjalikult üle. NICAM vaatab üle mängud, mille vanusepiirang on 3 ja 7, ning VSC reitinguamet kontrollib vanusepiiranguid 12, 16 ja 18.
  4. Sõltuvalt läbivaatuse tulemusest kinnitavad haldurid esialgse hinnangu või muudavad seda ning PEGI annab tootjale vanusepiirangu ikooni ja sobiva sisumärgi (või märkide) kasutamise litsentsi.
  5. Seejärel on tootjal vastavalt PEGI märgistusjuhistele ning PEGI tegevusjuhendile luba kuvada sobiva vanusepiirangu logo ning sisumärki (või märke) mängu pakendil või digitaalses müügikohas.

Selline traditsiooniline meetod pole võimalik täielikult digitaalsete kauplemiskohtade puhul, kuhu iga päev siseneb tuhandeid uusi tooteid (ja veel rohkem tooteid uuendatakse või muudetakse). IARC-i näol leiti kiirem ja paremini skaleeritav lahendus, mis suudab muudatustele või vigadele kiiresti reageerida:

Väljaandmisjärgse kontrollimise kasutamine digitaalsetel toodetel:

IARC logo

Digitaalsetes kauplemiskohtades antakse iga päev välja tuhandeid uusi mänge ja rakendusi, mis on mõeldud nutitelefonidele, tahvlitele, arvutitele või konsoolidele. IARC-i, Euroopa, Austraalia, Brasiilia, Põhja-Ameerika ja Lõuna-Korea reitinguorganisatsioonide ühenduse, eesmärk on pakkuda lahendusi digitaalsete mängude (allalaetavad mängud, rakendused ning ka veebilehitsejal põhinevad mängud) ülemaailmsele turule.

Selle asemel, et ise oma hinnangusüsteeme hallata, saavad kauplemiskohad ja -platvormid kasutada juba väljatöötatud standardeid, järgides sisu liigitamise nõudeid, mis on teatud riikides seaduslikult volitatud. Arendajad ei pea läbima mitmeid protsesse, et eri piirkondades ja kauplemiskohtades reitinguid saada. Ning tarbijatele pakutakse järjepidevalt rakendatud tuttavate ja usaldusväärsete reitingute komplekti, mis peegeldab nende kohalikku ja selget tunnetust sisu ja vanuse omavahelise sobivuse kohta.

Meetodi puhul on IARC kavandatud paindlikumaks ja individuaalsemaks lahenduseks, mis suudab hakkama saada suure hulga uute rakenduste ja nende uuendustega:

1. Tootja esitab mängu või rakenduse kauplemiskohale, et see digitaalselt välja anda. Esitamisprotseduuri lahutamatu osana peab tootja ära täitma IARC-i ankeedi, mis koosneb küsimustest toote sisu ja interaktiivsete elementide kohta. Küsimustik ühendab endas osalevate hindamisametite liigitamise kriteeriume.
2. Pärast ankeedi täitmist saab tootja otsekohe litsentsi osalevate hindamisametite vanusepiirangutega. Liigitamisprotsess on tasuta. Niipea kui mäng või rakendus välja antakse, kuvatakse kauplemiskohas sobivat vanusepiirangut.
3. IARC-i hindamisameti haldurid teevad koostööd, et jõuliselt kõikide liigituste ristlõiget kontrollida. Kasutatakse mitmesuguseid taktikaid, sh märksõnaotsing, suurimate allalaadimiste kontrollimine, tootja ja tarbija päringud jne, et tagada vanusepiirangu õige rakendamine. Vea korral saab vale vanusepiirangu väga kiiresti ära muuta.