Organizacja PEGI

Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier (PEGI) został ustanowiony, aby wspomagać europejskich rodziców w podejmowaniu świadomych decyzji podczas zakupu gier komputerowych. System został uruchomiony wiosną 2003 r. i zastąpił szereg krajowych systemów klasyfikacji wiekowej, stanowiąc jeden system używany obecnie na prawie całym terytorium europejskim, w ponad 35 krajach (Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Kosowo, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania).

System wspierają najwięksi producenci konsol, w tym Sony, Microsoft i Nintendo, a także wydawcy i twórcy gier interaktywnych w całej Europie. System ratingu wiekowego został opracowany przez Europejską Federację Interaktywnego Programowania (ang. Interactive Software Federation of Europe, ISFE).

Codzienne zarządzanie systemem PEGI, jego nadzorowanie i rozwijanie powierzono firmie PEGI s.a., niezależnej spółce prawa belgijskiego prowadzącej działalność społeczną nienastawioną na zysk. Zgodnie z art. 12 Kodeksu Postępowania administracją spółki PEGI zajmują się różne organy i komitety.