Statistikk om PEGI

Alle PEGI-anbefalingene som brukte den tradisjonelle PEGI-vurderingsprosedyren før utgivelse, er inkludert i denne statistikken, som gjelder for alle spill som er utgitt på disk eller kassetter for konsoller fra Microsoft, Sony og PC.

Hvis et spill ikke utgis i fysisk format, men kun er tilgjengelig som digital nedlasting, kan utgiveren velge å bruke den tradisjonelle vurderingsprosedyren før utgivelse, eller så kan de bruke den utbredte IARC-prosedyren (som er basert på nøyaktig samme kriterier). Spill som mottar PEGI-anbefaling via IARC, er ikke inkludert i statistikken nedenfor.

1. Antall produkter merket etter alderskategori til slutten av 2020

stats

2. Antall produkter per innholdsbeskrivelse

stats

*Note- The IGP Descriptor is not linked to an Age Rating