Comitetele PEGI

DIRECTORATUL PEGI

Directoratul PEGI (PEGI Management Board) reprezintă nucleul organizației PEGI. Directorul general răspunde pentru desfășurarea activităților zilnice ale PEGI, pe baza orientărilor emise de Directorat. Directoratul este alcătuit din reprezentanți ai utilizatorilor PEGI (producători și dezvoltatori de jocuri), ai controlorilor PEGI (producătorii de console de jocuri) și ai promotorilor PEGI (asociațiile comerciale naționale), pe lângă reprezentanți din cadrul Consiliului PEGI și al Grupului de experți PEGI. Această structură a directoratului asigură supravegherea adecvată, menținând în același timp capacitatea de autoreglementare a PEGI.

CONSILIUL PEGI

Dat fiind că PEGI este utilizat în peste 35 de țări, este vital ca sistemul să fie armonizat cu evoluțiile sociale, politice și juridice din întreaga regiune. Consiliul PEGI (PEGI Council) răspunde pentru formularea de recomandări astfel încât atât evoluțiile de la nivel național, cât și cele de la nivel european să fie comunicate și reflectate în sistemul PEGI și în Codul său de conduită. Consiliul PEGI oferă un mijloc de exprimare țărilor care utilizează PEGI. La fel de important este ca autoritățile din țările PEGI să țină pasul cu evoluțiile PEGI și să se implice în acest sistem. Consiliul PEGI asigură acest flux reciproc de informații: membrii Consiliului PEGI sunt recrutați în principal din cadrul autorităților din țările PEGI în care lucrează ca funcționari publici, specialiști media, psihologi și consilieri juridici cu experiență în protecția minorilor în Europa.

Membrii Consiliului PEGI din 2021:

Numele Organizatia Tara
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

GRUPUL DE EXPERȚI PEGI

În vreme ce Consiliul se concentrează asupra reprezentării țărilor, PEGI operează și cu o rețea de experți tehnici care au reprezentat o sursă importantă de consultanță pentru PEGI de-a lungul anilor. Grupul de experți PEGI (PEGI Experts Group) cuprinde specialiști și oameni de știință din domenii precum media, psihologie, clasificare, aspecte juridice, tehnologie, universul online etc. Aceștia oferă consultanță pentru PEGI prin analizarea evoluțiilor tehnologice și legate de conținut conform recomandărilor Consiliului PEGI și Directoratului PEGI sau prin circumstanțele care reies în urma procedurii de reclamații.

Membrii Grupului de experți PEGI din 2021:

Numele Organizatia Tara
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

COMISIA PENTRU RECLAMAȚII PEGI

Comisia pentru reclamații (PEGI Complaints Board) este formată dintr-un grup de experți independenți în domeniul protecției minorilor, din diferite țări din Europa. Dacă se primește o reclamație de la un consumator sau producător cu privire la ratingul acordat unui joc, iar administratorul PEGI nu poate ajunge la o soluție satisfăcătoare în urma discuțiilor, explicațiilor sau negocierilor, reclamantul poate solicita oficial medierea de către Comisia pentru reclamanții. În acest caz, trei membri ai comisiei vor fi convocați pentru a audia reclamantul și a lua o decizie. Decizia Comisiei pentru reclamații este obligatorie pentru producătorii care utilizează sistemul PEGI. În consecință, aceștia au obligația de a lua orice măsuri corective necesare și, în caz de neconformare, fac obiectul sancțiunilor prevăzute de cod.

Membrii Comisiei pentru reclamații PEGI din 2021:

Numele Organizatia Tara
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

COMISIA JURIDICĂ A PEGI

Deoarece PEGI este un sistem voluntar, acesta funcționează în coroborare cu legislația națională existentă și se subordonează acesteia, indiferent dacă aceasta interzice un anumit conținut sau stabilește sisteme de rating obligatorii. Rolul Comisiei juridice (PEGI Legal Committee) este de a consilia PEGI cu privire la orice modificări ale legislației naționale din țările participante care ar putea avea un impact asupra sistemului voluntar de rating de vârstă.

COMISIA DE APLICARE A PEGI

Comisia de aplicare (PEGI Enforcement Committee) are sarcina de a asigura aplicarea prevederilor Codului de conduită al PEGI, inclusiv a oricăror concluzii ale Comisiei pentru reclamații. Comisia de aplicare este formată din zece membri, dintre care cinci sunt producători, iar cinci sunt aleși dintre membrii Consiliului PEGI.