PEGI-komiteat

PEGI:n JOHTOKUNTA

PEGI:n johtokunta on PEGI-organisaation ydin. Toimitusjohtaja vastaa PEGI:n päivittäisen toiminnan johtamisesta hallintoneuvoston ohjeiden mukaisesti. Johtokunta koostuu PEGI:n käyttäjien (pelien julkaisijat ja kehittäjät) edustajista, PEGI:n toteutuksen valvojista (pelikonsolivalmistajat) ja PEGI:n tukijoista (kansalliset ammattijärjestöt) sekä PEGI-neuvoston ja PEGI-asiantuntijaryhmän edustajista. Tämä hallintorakenne takaa sen, että PEGI:n itsesäätelyn vahvuus säilyy.

PEGI-NEUVOSTO

Koska PEGI on käytössä yli 35 maassa, on tärkeää että järjestelmä pysyy sopusoinnussa koko alueen sosiaalisen, poliittisen ja oikeudellisen kehityksen kanssa. Neuvosto on vastuussa suositusten tekemisestä niin, että kansalliset ja eurooppalaiset muutokset näkyvät PEGI-järjestelmässä ja sen käytännesäännöissä. Neuvosto antaa PEGI:ä käyttäville maille vaikutuskanavan. Yhtä tärkeää on, että PEGI-maiden viranomaiset pysyvät ajan tasalla ja osallistuvat PEGI:n toimintaan. Neuvosto varmistaa tämän kaksisuuntaisen tiedonkulun: neuvoston jäsenet palkataan ensisijaisesti PEGI-maiden viranomaisista, jotka toimivat virkamiehinä, tiedotusvälineiden asiantuntijoina, psykologeina ja oikeudellisina neuvonantajina Euroopan alaikäisten suojelua koskevissa kysymyksissä.

PEGI:n neuvoston jäsenet 2021:

Nimi Organisaatio Maa
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium


PEGI-ASIANTUNTIJARYHMÄ

Neuvosto keskittyy maakohtaiseen edustukseen, mutta PEGI ylläpitää myös teknisten asiantuntijoiden verkostoa, joka on ollut tärkeä neuvonantaja PEGI:lle vuosien varrella. PEGI-asiantuntijaryhmään kuuluu asiantuntijoita ja oppineita mm. median, psykologian, luokittelun, oikeudellisten asioiden, teknologian ja online-maailman alueilta. He neuvovat PEGI:ä ottamalla kantaa PEGI-neuvoston suosittelemaan teknologiseen ja sisältöön liittyvään kehitykseen PEGI:n johtokunnan tai valitusmenettelyn kautta tulleiden kysymysten suhteen.

PEGI:n asiantuntijayhmän jäsenet 2021:

Nimi Organisaatio Maa
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark


PEGI:n VALITUSLAUTAKUNTA

Valituslautakunta koostuu Euroopan eri maiden alaikäisten suojelun riippumattomista asiantuntijoista. Jos kuluttajalta tai julkaisijalta tulee valitus pelin luokituksesta, eikä PEGI:n ylläpitäjä voi saavuttaa tyydyttävää ratkaisua kiistassa selityksen tai neuvottelujen kautta, voi valituksen tehnyt taso muodollisesti pyytää valituslautakuntaa sovittelemaan riidassa. Tämän jälkeen kolme hallituksen jäsentä kokoontuu, käy läpi valituksen ja päättää asiasta. PEGI-järjestelmää käyttävät julkaisijat sitoutuvat tyytymään valituslautakunnan päätökseen. Julkaisijat ovat näin ollen velvollisia tekemään kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja, jos niin ei tapahdu, sovelletaan sääntöjen mukaisia seuraamuksia.

PEGI:n valituslautakunnan jäsenet 2021:

Nimi Organisaatio Maa
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

 

PEGI:n OIKEUDELLINEN KOMITEA

Koska PEGI on vapaaehtoinen järjestelmä, se toimii yhdessä nykyisten kansallisten lakien kanssa ja on riippuvainen siitä, kieltääkö kansallinen laki tietyt sisällöt vai onko luotava pakolliset luokitusjärjestelmät. Oikeudellisen komitean tehtävänä on tiedottaa PEGI:ä sellaisista osallistujamaiden kansallisen lainsäädännön muutoksista, joilla voi olla vaikutusta vapaaehtoiseen ikäluokitusjärjestelmään.

PEGI:n VALVONTALAUTAKUNTA

Valvontalautakunta on vastuussa PEGI:n käytännesääntöjen määräysten täytäntöönpanosta, mukaan lukien valituslautakunnan päätelmät. Valvontalautakunta koostuu kymmenestä jäsenestä, joista viisi on julkaisijoita ja viisi PEGI-neuvoston nimeämiä jäseniä.