PEGI komitejas

PEGI VALDE

PEGI valde ir PEGI organizācijas pamats. Rīkotājdirektors vada PEGI ikdienas darbību atbilstīgi valdes ieteikumiem. Valde sastāv no PEGI sistēmas lietotāju (spēļu publicētāji un veidotāji), PEGI sistēmas piekļuves kontrolētāju (spēļu konsoļu ražotāji) un PEGI sistēmas izplatīšanas veicinātāju (valstu tirdzniecības asociācijas) pārstāvjiem, kā arī PEGI padomes un PEGI ekspertu grupas pārstāvjiem. Šāds valdes sastāvs nodrošina pienācīgu uzraudzību, saglabājot PEGI sistēmas pašpārvaldes spēku.

PEGI PADOME

Tā kā PEGI sistēmu izmanto vairāk nekā 35 valstīs, ir svarīgi, lai šī sistēma reaģētu uz visa reģiona sociālajām, politiskajām un juridiskajām izmaiņām. Padome ir atbildīga par ieteikumu sagatavošanu, lai par valsts, kā arī Eiropas mēroga izmaiņām tiktu darīts zināms un lai tās tiktu atspoguļotas PEGI sistēmā un tās Rīcības kodeksā. Padome nodrošina balsstiesības tām valstīm, kas izmanto PEGI sistēmu. Vienlīdz svarīgi ir tas, lai iestādes tajās valstīs, kurās izmanto PEGI sistēmu, sadarbotos un tiktu iesaistītas PEGI sistēmas darbā. Padome nodrošina šo informācijas divvirzienu plūsmu, par padomes locekļiem galvenokārt tiek nolīgti PEGI sistēmas dalībvalstu iestāžu darbinieki, kas ir ierēdņi, plašsaziņas līdzekļu speciālisti, psihologi un juridiskie konsultanti, kuri nodarbojas ar nepilngadīgo aizsardzību Eiropā.

PEGI padomes locekļi 2021. gadā:

Vārds Organizācija Valsts
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Dorota Zawadzka  Ombudsman for Children Poland
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

PEGI EKSPERTU GRUPA

Kamēr padome pievērš galveno uzmanību valsts pārstāvībai, PEGI arī veido tehnisko ekspertu tīklu, kas gadu gaitā ir bijis nozīmīgs konsultāciju avots PEGI sistēmai. PEGI ekspertu grupā ir iesaistīti speciālisti un akadēmisko aprindu pārstāvji dažādās jomās, piemēram, saistībā ar plašsaziņas līdzekļiem, psiholoģiju, klasifikāciju, juridiskajiem jautājumiem, tehnoloģijām, tiešsaistes pasauli utt. Viņi konsultē PEGI, ņemot vērā tehnoloģiju un ar saturu saistītu attīstību, atbilstīgi PEGI padomes, PEGI valdes ieteikumiem vai apstākļiem, kas atklājušies sūdzību procedūrā.

PEGI ekspertu grupas locekļi 2021. gadā:

Vārds Organizācija Valsts
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

PEGI APELĀCIJAS PADOME

Apelācijas padome ir dažādu Eiropas valstu neatkarīgu ekspertu nepilngadīgo aizsardzības jomā kopa. Ja no patērētāja vai publicētāja ir saņemta sūdzība par spēlei piešķirto kategoriju un PEGI administrators diskusiju, paskaidrojumu vai pārrunu ceļā nav spējis panākt apmierinošu risinājumu, sūdzības iesniedzējs var oficiāli lūgt Apelācijas padomi būt par starpnieku. Tādā gadījumā lietas izskatīšanā tiek iesaistīti trīs padomes locekļi, kas uzklausa sūdzību un pieņem atbilstīgu nolēmumu. Publicētājiem, kas izmanto PEGI sistēmu, Apelācijas padomes lēmums ir saistošs. Līdz ar to viņiem ir jāveic attiecīgie korektīvie pasākumi, un nepakļaušanās gadījumā viņiem tiek piemērotas Rīcības kodeksā noteiktās sankcijas.

PEGI Apelācijas padomes locekļi 2021. gadā:

Vārds Organizācija Valsts
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

PEGI JURIDISKĀ KOMITEJA

Tā kā PEGI ir brīvprātīga sistēma, tā darbojas saskaņā ar un ir pakļauta spēkā esošajiem valstu tiesību aktiem, vienalga, vai ar tiem ir aizliegts noteikts saturs vai izveidotas obligātas klasifikācijas sistēmas. Juridiskās komitejas uzdevums ir konsultēt PEGI par jebkurām izmaiņām dalībvalstu tiesību aktos, kas varētu ietekmēt brīvprātīgo vecuma grupu klasifikācijas sistēmu.

PEGI IZPILDU KOMITEJA
Izpildu komiteja ir atbildīga par PEGI Rīcības kodeksa noteikumu, tostarp jebkuru Apelācijas padomes atzinumu, izpildi. Izpildu komiteja sastāv no desmit locekļiem, no kuriem pieci ir publicētāji un pieci tiek izvēlēti no PEGI Padomes.