De PEGI-comités

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van PEGI vormt de kern van de PEGI-organisatie. De algemeen directeur runt de dagelijkse activiteiten van PEGI en wordt hierbij geadviseerd door de raad van bestuur. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de gebruikers van PEGI (uitgevers en ontwikkelaars van spellen), de 'poortwachters' van PEGI (de producenten van spelcontroles) en de promotors van PEGI (nationale beroepsverenigingen), plus vertegenwoordigers van de adviesraad en de expertengroep van PEGI. Deze raadstructuur garandeert voldoende supervisie met behoud van PEGI's zelfregelende kracht.

PEGI ADVIESRAAD

Aangezien PEGI in meer dan 35 landen wordt gebruikt, is het cruciaal dat het systeem de maatschappelijke, politieke en juridische evolutie in de volledige regio op de voet volgt. De adviesraad doet aanbevelingen, zodat de nationale en Europese ontwikkelingen duidelijk zijn en worden opgenomen in het PEGI-systeem en de gedragscode. De adviesraad geeft een stem aan de landen die gebruikmaken van PEGI. Even belangrijk is dat overheden in de PEGI-landen up-to-date blijven en betrokken zijn bij PEGI. Het is de adviesraad die instaat voor deze tweerichtingsinformatiestroom. De leden van de adviesraad zijn voornamelijk afkomstig van de overheden in de PEGI-landen (ambtenaren, mediaspecialisten, psychologen en juridisch adviseurs gespecialiseerd in de bescherming van minderjarigen in Europa)

Leden van de PEGI Adviesraad in 2021:

Naam Organisatie Land
Antonio Xavier (voorzitter) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium


EXPERTENGROEP VAN PEGI

De focus van de adviesraad ligt op de vertegenwoordiging van de verschillende landen, maar daarnaast beschikt PEGI ook over een netwerk van technische experts die eveneens een belangrijke adviserende rol hebben gespeeld de voorbije jaren. De expertengroep van PEGI bestaat uit specialisten en academici op het vlak van media, psychologie, classificatie, juridische zaken, technologie, het onlinegebeuren enz. Ze adviseren PEGI door technologische en inhoudelijke ontwikkelingen te analyseren die zijn aangereikt door de adviesraad, de raad van bestuur of omstandigheden die aan het licht komen door de klachtenprocedure.

Leden van de Expertengroep in 2021:

Naam Organisatie Land
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark


KLACHTENRAAD VAN PEGI

De klachtenraad bestaat uit een aantal onafhankelijke experten in de bescherming van minderjarigen uit verschillende Europese landen. Indien een consument of uitgever klacht indient over de classificatie van een spel en indien er geen toereikende oplossing kan worden bereikt door de PEGI-beheerder aan de hand van gesprekken, toelichting of onderhandelingen, dan kan de indiener de klachtenraad formeel verzoeken om te bemiddelen. Drie raadsleden zullen vervolgens samenkomen, de klacht aanhoren en hierover een beslissing nemen. Voor uitgevers die gebruikmaken van het PEGI-systeem, is er geen beroep mogelijk tegen een beslissing van de klachtenraad. Ze dienen eventuele corrigerende maatregelen dan ook uit te voeren en kunnen bij niet-naleving bestraft worden zoals bepaald in de gedragscode.

Leden van de klachtenraad in 2021:

Naam Organisatie Land
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal


JURIDISCH COMITE VAN PEGI

PEGI is een vrijwillig systeem. Het loopt dan ook parallel en is ondergeschikt aan de bestaande nationale wetgeving, of die nu bepaalde inhoud verbiedt of verplichte classificatiesystemen oplegt. De rol van het juridisch comité bestaat erin PEGI op de hoogte te brengen van veranderingen in de wetgeving van deelnemende landen met een mogelijke impact op het vrijwillige, leeftijdgebaseerde classificatiesysteem.

HANDHAVINGSCOMITE VAN PEGI

Het handhavingscomité heeft als taak de bepalingen in de gedragscode van PEGI te handhaven, inclusief beslissingen van de klachtenraad. Het handhavingscomité bestaat uit tien leden. Vijf daarvan zijn uitgevers en vijf worden gekozen uit de adviesraad van PEGI.