PEGI Online -turvasäännöt

PEGI Online -turvasäännöt ovat osa PEGI käytännesääntöihin integroituja velvoitteita, joiden tarkoitus on taata nuorten suojelun vähimmäistaso online-peliympäristössä. Yritykset, joiden pelit hakevat tätä sertifikaattia, sitoutuvat kieltämään sopimattoman materiaalin sivustollaan ja varmistamaan, että pelin käyttäjät käyttäytyvät asianmukaisesti. Kun he ovat rekisteröineet kyseessä olevan pelin PEGI-järjestelmällä, heillä on oikeus käyttää PEGI Online -logoa.

Tärkeimmät velvoitteet ovat seuraavat:

Yhtenäinen tietosuojakäytäntö

Jokainen PEGI Online -luvan haltija, joka kerää henkilötietoja tilaajilta, ylläpitää tehokasta ja yhtenäistä tietosuojakäytäntöä Euroopan unionin ja kansallisten tietosuojalakien mukaisesti.

Pelisisältöjen ikäluokitus

Ainoastaan pelit, joiden sisältö on arvioitu PEGI-järjestelmän mukaisesti voi hakea PEGI-sertifikaattia.

Tarkoituksenmukaiset raportointijärjestelmät

On olemassa asianmukaisia mekanismeja, joiden avulla pelaajat voivat ilmoittaa epätoivotun sisällön esiintymisestä missä tahansa nettiympäristössä.

Sopimattoman sisällön poistaminen

Lisenssinhaltijat pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan, että heidän valvonnassaan olevat nettipalvelut ovat vapaita sisällöstä, joka on laitonta, loukkaavaa, rasistista, halventavaa, korruptoivaa, uhkaavaa, säädytöntä tai sellaista, että se voi pysyvästi heikentää nuorten kehitystä.

Verkkoyhteisön säännöt online-tilaajille

PEGI Online -luvanhaltijat kieltävät tilaajiaan lisäämästä omaa sisältöä tai käyttäytymästä netissä tavalla, joka on laitonta, loukkaavaa, rasistista, halventavaa, korruptoivaa, uhkaavaa, säädytöntä tai sellaista, että se voi pysyvästi heikentää nuorten kehitystä.

Vastuulliset mainossäännöt
  • kaikki mainokset vastaavat täsmällisesti kyseisen tuotteen luonnetta ja sisältöä, ja annettua luokitusta, kun se on kohtuudella toteutettavissa
  • kaikki mainokset luodaan tuntien vastuuta kuluttajia kohtaan
  • mainokset eivät saa sisältää sisältöä, joka voisi aiheuttaa merkittävää ja laajamittaista vahinkoa
  • ikäryhmille 16+ tai 18+ tarkoitettujen tuotteiden mainoksia ei kohdisteta nuoremmille ikäryhmille
  • lisätuotteiden tai erillisten tuotteiden, joita myydään tai mainostetaan perustuotteen yhteydessä, on oltava sopivia sille ikäryhmälle, jolle perustuote on tarkoitettu
  • lisenssinhaltijoiden olisi yleisluontoisesti tiedotettava yleisölle sponsoroinnin olemassaolosta ja/tai mahdollisista online-palveluihin liittyvästä "tuotesijoittelusta"