PEGI Online drošības kodekss

PEGI Online Drošības kodekss (POSC) ir nosacījumu kopums, kas iekļauts PEGI Rīcības kodeksā, lai veicinātu minimālo aizsardzības līmeni jauniešiem tiešsaistes spēļu vidē. Uzņēmumi, kuru spēles atbilst šim sertifikātam, paši apņemas nepieļaut neatbilstošu materiālu izvietošanu savās vietnēs un nodrošināt lietotāju atbilstīgu uzvedību. Ja tie būs reģistrējuši attiecīgo spēli PEGI sistēmā, tie iegūs atļauju izvietot PEGI Online logotipu.

Galvenie noteikumi ir šādi:


Saskaņota privātuma politika
Visiem PEGI Online licences turētājiem, kas no abonentiem ievāc personisku informāciju, ir jānodrošina efektīva un saskaņotu privātuma politika atbilstīgi Eiropas Savienības un valsts datu aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Spēļu saturs klasificēts pa vecuma kategorijām


PEGI Online sertifikātam var pieteikt tikai tādu spēles saturu, kas ir klasificēts atbilstīgā vecuma kategorijā

Atbilstīgi ziņošanas mehānismi


Ir pieejami atbilstīgi mehānismi, lai ļautu spēļu spēlētājiem ziņot par nevēlama satura esamību jebkurā saistītajā tiešsaistes vidē.

Neatbilstīga satura izdzēšana


Licences turētājiem ir jāveic viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka to pārziņā esošajos tiešsaistes pakalpojumos nebūtu tāda satura, kas būtu nelikumīgs, apvainojošs, rasistisks, degradējošs, demoralizējošs, draudīgs, piedauzīgs vai kas varētu neatgriezeniski kaitēt jauniešu attīstībai.

Kopienas standarti tiešsaistes abonentiem


PEGI Online licences turētāji nedrīkst ļaut abonentiem ievietot tādu saturu vai iecietīgi izturēties pret tādu uzvedību tiešsaistē, kas ir nelikumīga, apvainojoša, rasistiska, degradējoša, demoralizējoša, draudīga, piedauzīga vai kas var neatgriezeniski kaitēt jauniešu attīstībai.

Atbildīga reklāmas politika:
  • visās reklāmās ir precīzi jāatspoguļo attēlotās preces raksturs, saturs un visur, kur tas saprātīgi iespējams, piešķirtā vecuma kategorija;
  • visas reklāmas jāveido ar atbildības sajūtu attiecībā pret sabiedrību;
  • reklāmās nedrīkst ietvert nekādu saturu, kas var izraisīt nopietnus vai plaši izplatītus pārkāpumus;
  • reklāma precēm, kas ietvertas kategorijā 16+ vai 18+, nedrīkst būt tieši vērsta uz gados jaunāku auditoriju;
  • papildu vai atsevišķajām precēm, kas tiek pārdotas vai reklamētas kopā ar pamatpreci, ir jābūt piemērotām tai auditorijai, kurai ir paredzēta pamatprece;
  • licences turētājiem ir jāinformē sabiedrība, ietverot vispārēju paziņojumu, par sponsora esamību un/vai par “produktu izvietojumu” pastāvēšanu saistībā ar jebkuru tiešsaistes pakalpojumu.