Kod bezpieczeństwa PEGI Online

Kod bezpieczeństwa PEGI Online (ang. PEGI Online Safety Code, POSC) to zestaw postanowień będących częścią Kodeksu Postępowania PEGI, a jego celem jest promowanie minimalnego poziomu ochrony młodzieży w środowisku gier online. Firmy, które wnioskują o taki certyfikat dla swoich gier, zobowiązują się do niezamieszczania nieodpowiednich materiałów w swoich witrynach oraz dbania o odpowiednie zachowanie użytkowników. Po zarejestrowaniu danej gry w systemie PEGI są uprawnione do zamieszczania logo internetowego PEGI.

Najważniejsze postanowienia:

Spójna polityka prywatności

Każdy posiadacz licencji PEGI Online gromadzący dane osobowe od abonentów jest zobowiązany prowadzić skuteczną i spójną politykę prywatności zgodnie z prawodawstwem UE i ustawodawstwem krajowym w dziedzinie ochrony danych.

Treść gry oznaczona ratingiem wiekowym

Tylko te treści, które zostały odpowiednio ocenione w ramach systemu PEGI mogą być uwzględnione we wniosku o certyfikat internetowy PEGI.

Odpowiednie mechanizmy zgłaszania

Ustanowione zostaną odpowiednie mechanizmy umożliwiające graczom zgłaszanie obecności niepożądanych treści w środowisku internetowym.

Usuwanie nieodpowiednich treści

Posiadacze licencji zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować, że kontrolowane przez nich usługi internetowe będą pozbawione treści nielegalnych, obraźliwych, rasistowskich, poniżających, korupcyjnych, stanowiących groźby, gorszących lub mogących mieć trwały szkodliwy wpływ na rozwój młodych osób.

Standardy społecznościowe dla abonentów internetowych

Posiadacze licencji internetowych PEGI stosują wobec abonentów zakaz wprowadzania treści lub prezentowania w internecie zachowań, które są nielegalne, obraźliwe, rasistowskie, poniżające, korupcyjne, stanowiące groźby, gorszące lub mogące mieć trwały szkodliwy wpływ na rozwój młodych osób.

Odpowiedzialna polityka reklamowa
  • Wszystkie reklamy mają odpowiednio odzwierciedlać charakter i treść prezentowanego produktu, a jeżeli jest to racjonalnie wykonalne, również uzyskaną ocenę.
  • Przy tworzeniu reklam należy kierować się poczuciem odpowiedzialności wobec odbiorców.
  • Reklamy nie mogą zawierać treści, które mogłyby prowadzić do poważnego lub powszechnego naruszenia prawa.
  • Reklamy produktów ze znakiem 16+ lub 18+ nie mogą być specjalnie kierowane do młodszych odbiorców.
  • Produkty pochodne lub oddzielne, które są sprzedawane lub promowane w powiązaniu z głównym produktem, muszą być odpowiednie dla odbiorców, do których jest skierowany produkt główny.
  • Posiadacze licencji informują odbiorców w ogólnym oświadczeniu o operacjach sponsoringu lub lokowania produktów powiązanych z wszelkimi usługami online.