PEGI Online

PEGI Online

Od roku 2003 poskytuje systém PEGI rodičom v Európe podrobné odporúčania týkajúce sa vhodnosti herného obsahu pre mladých ľudí. PEGI ponúka spoľahlivé informácie, ktoré sú ľahko zrozumiteľné vo forme označenia vekového hodnotenia a popisov obsahu na obaloch hier a digitálnych obchodných miestach, ktoré pomáhajú ľuďom vykonávať informované rozhodnutia o nákupe. 

PEGI Online je rozšírenie systému PEGI. Ide v podstate o bezpečnostný certifikát s cieľom poskytnúť lepšiu ochranu pred nevhodným obsahom hier a pomôcť rodičom pochopiť riziká a potenciálne škody v tomto prostredí. 

PEGI Online je založený na štyroch základných kameňoch:

  • predpisy bezpečnostného kódexu PEGI Online (POSC), ktoré sú súčasťou kódexu správania PEGI,
  • logo PEGI Online, ktoré je možné zobraziť na webových stránkach, ktoré spĺňajú ustanovenia POSC,
  • internetová stránka PEGI s informáciami pre žiadateľov a širokú verejnosť,
  • nezávislý proces spravovania, poradenstva a urovnávania sporov.

Licencia na zobrazenie loga PEGI Online sa udeľuje všetkým poskytovateľom on-line herných služieb, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v bezpečnostnom kódexe PEGI Online (POSC). Medzi tieto požiadavky patrí povinnosť chrániť webovú stránku pred nezákonným a urážlivým obsahom vytvoreným používateľmi a akýmikoľvek nežiaducimi odkazmi, ako aj opatrenia na ochranu mladých ľudí a ich súkromie pri zapájaní sa do on-line hier. 

Ak sú webové stránky s hrami označené logom PEGI Online, rodičia sú informovaní o tom, že daná hra alebo web je pod kontrolou operátora, ktorý sa stará o uplatňovanie osvedčených postupov na ochranu mladých ľudí.